• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

MOU; Kure College and KOSEN-KMITL


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกับ Kure College


โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ได้ลงนามร่วมกับ Prof. Dr.Naoto Yorino ผู้อำนวยการสถาบัน Kure (Kure College)


ในการร่วมทำสัญญาความร่วมมือในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของสถาบันอย่างยิ่ง ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองสถาบันของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ในด้านวิชาการให้ดียิ่งขึ้นข่าวล่าสุด