• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

MATSUNAGA (Thailand) CO., LTD. and KOSEN-KMITL


MOU; MATSUNAGA (Thailand) CO., LTD. and KOSEN-KMITL

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกับ บริษัท MATSUNAGA (Thailand) บริษัทส่งออกเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์

โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ รศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ได้ลงนามร่วมกับ Mr.Noriyuki Matsunaga ประธานบริษัท MATSUNAGA

ในการร่วมทำสัญญาความร่วมมือในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของสถาบันอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านการฝึกทักษะทางด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรม ทำให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


#KOSEN #KOSENKMITL #KMITL #ThaiKosen #MATSUNAGA
ข่าวล่าสุด