• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Congratulations to The winner J-Challenge 2023


おめでとうございます!

Congratulations to The winner J-Challenge 2023

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภัสกร กมุทชาติ (น้องการ์ตูน) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนางสาวธณภร ผาดไธสง (น้องหยก) นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการแข่งขัน J-Challenge 2023 ระดับชั้นมัธยมศึกษา งาน Nippon Haku 2023

ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นอย่างมาก ทางสถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาสามารถนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไป

よくできました !ข่าวล่าสุด