• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

MOU ; SMC and KOSEN-KMITL

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกับบริษัท SMC 


โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ รศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา ผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ได้ลงนามร่วมกับ ดร.ปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท SMC 


การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นับว่าเป็นก้าวสำคัญของสถาบันเพราะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฯและภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นข่าวล่าสุด