• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรองเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรองเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ประจำปีการศึกษา 2567


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > ประกาศเพิ่มเติมและรายชื่อผู้เป็นตัวจริงและตัวสำรอง <

ข่าวล่าสุด