• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับชั้น ปี 3 - 5 ที่ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567

ทางสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับชั้น ปี 3 - 5 ที่ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567
🧡💙

#KOSENKMITL #KMITL #KOSENข่าวล่าสุด