• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2567

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ > ใบสมัครหลักสูตร Advanced Course <

ข่าวล่าสุด