• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่มเติม


สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศด่วน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 2 (เพื่มเติม)

 


สามารถดาวโหลดเอกสารประกาศได้ที่: Download

ข่าวล่าสุด