• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ประเภทพิเศษ


ประกาศสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ประเภทพิเศษ

https://drive.google.com/file/d/1EfYm5Wi_QwR-araNWfmGNNUeBX-A1L7b/view?usp=sharing


ข่าวล่าสุด