• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศสถาบันโคเซ็น แห่งสจล. /สอบรอบสองประกาศ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็น
แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)

ดูไฟล์ประกาศเป็น PDF -->คลิก

ข่าวล่าสุด