• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ให้โอวาท นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้ง 4 คน ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3-5


ข่าวล่าสุด