• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2565 เวลา 24.00 น.

การยืนยันสิทธิ์ สอบรอบสอง ประจำปีการศึกษา 2566
น้อง ๆ ที่ผ่านการสอบรอบแรกแล้ว อย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าสอบรอบสองด้วยนะคะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2565 เวลา 24.00 น. ที่ http://www.kosen.kmitl.ac.th/home/enrolls
หากติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรับสมัครหรือระบบรับสมัคร แจ้ง admin ได้ ที่ Line ID: kamonth
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปภาพประจำตัว (เฉพาะ JPG File max 2 MB)**
2. ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) หรือสำเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.6)(เฉพาะ PDF File ขนาดไม่เกิน 2 MB)**
กำหนดการ
1. นักเรียนที่มีผลการสอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกทุกคน ต้องสมัครสอบรอบสองทางเว็บไซต์ www.kosen.kmitl.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ธันวาคม 2565 และชําระค่าธรรมเนียมสมัครสอบจํานวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่บัญชี 693-0-31296-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.
**การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและส่งหลักฐานการโอนเงินในระบบรับสมัครเรียบร้อยแล้ว**
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565
3. สอบคัดเลือกรอบสอง ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 14 มกราคม 2566
----------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
มือถือ : 096-805-9827
ข่าวล่าสุด