• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Congratulations for Students KOSEN-KMITLขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันสจล.ที่ได้รับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายพงศกร ยิ่งยงไพศาลกุล กำลังศึกษาอยู่ที่ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันสจล. สาขาวิชา Mechatronics Engineering ชั้นปีที่ 5
ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Electrical, Electronics and Information Engineering
ของ Toyohashi University of Technology
2.นายศุภฤกษ์ คงกิติมานนท์ กำลังศึกษาอยู่ที่ สถาบันโคเซ็น Sendai วิทยาเขต Hirose สาขาวิชา Intelligence and Electronics ชั้นปีที่ 5
ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Electrical/Electronics and Information Engineering
ของ Nagaoka University of Technology
3.นางสาวพรไพลิน ศิวะโชคชัย กำลังศึกษาอยู่ที่ สถาบันโคเซ็น Nagaoka สาขาวิชา Electronics Control Engineering ชั้นปีที่ 5
ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Electrical/Electronics and Information Engineering
ของ Nagaoka University of Technology
4.นางสาวลลิษภัทร รอดศรีสมุทร กำลังศึกษาอยู่ที่ สถาบันโคเซ็น Tsuyama สาขาวิชา Integrated Science and technology Electrical and Electronics Engineering ชั้นปีที่ 5
ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Electrical/Electronics and Information Engineering
ของ Nagaoka University of Technology

ทั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันสจล.สำหรับโอกาสที่นักศึกษาของเราได้รับ พร้อมทั้งยังเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาคนอื่น ๆ อีกด้วย
ทางสถาบันมีความปลื้มปิติและยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ และขอให้ทางที่นักศึกษาเลือกเดินประสบแต่ความสำเร็จ

"We are proud of you"
ข่าวล่าสุด